Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė"

(Kauno g. 23, 67128 Lazdijai, tel.nr.: (8 318) 5 1420, faksas: (8 318) 5 1420, el. paštas: info@lazdijukregzute.lt, interneto svetainė: http://www.lazdijukregzdute.lt)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 1 grupė (nuo 1 metų iki priešmokyklinio ugdymo pradžios) 2021-2022 m. m. 0 2
2 2 grupė (2-3 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 0 0
3 3 grupė (2-4 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 0 0
4 4 grupė (4-5 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 0 0
5 5 grupė (3-5 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 0 0
6 I priešmokyklinio ugdymo grupė 2021-2022 m. m. 0 0
7 II priešmokyklinio ugdymo grupė (5-6 metų amžiaus vaikai, vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos) 2021-2022 m. m. 6 0

Lazdijų mokykla-darželis "Vyturėlis"

(Senamiesčio g. 8, 67105 Lazdijai, tel.nr.: (8 318) 5 14 92, faksas: (8 318) 5 10 52, el. paštas: info@lazdijuvyturelis.lt, interneto svetainė: http://mokykladarzelisvyturelis.lt/)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 1 grupė (nuo 1 metų iki priešmokyklinio ugdymo) 2021-2022 m. m. 0 3
2 2 grupė (2-3 metų amžiaus) 2021-2022 m. m. 0 1
3 3 grupė (2-4 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 0 0
4 4 grupė (3-4 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 4 0
5 5 grupė (4-5 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 2 0
6 6 grupė (5-6 metų amžiaus) 2021-2022 m. m. 2 0
7 I priešmokyklinio ugdymo grupė 2021-2022 m. m. 0 0
8 II priešmokyklinio ugdymo grupė 2021-2022 6 0

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyrius

(Dzūkų g. 4 , Dzūkų k., 67391 Lazdijų r. sav. , tel.nr.: (8 318) 41 554, faksas: , el. paštas: kirsna@lazdijugimnazija.lt, interneto svetainė: http://lazdijugimnazija.lt/)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 Ikimokyklinio ugdymo grupė 7 1
2 Priešmokyklinio ugdymo grupė 13 0

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Krosnos ikimokyklinio ugdymo skyrius

(Ateities g. 37, 67443 Krosnos mstl., Lazdijų r. sav. , tel.nr.: (8 318) 42 657, faksas: , el. paštas: krosna@lazdijugimnazija.lt, interneto svetainė: http://lazdijugimnazija.lt/)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 Ikimokyklinio ugdymo grupė (2-6 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 1 0

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Kučiūnų pagrindinio ugdymo skyrius

(Alnos g. 13, Kučiūnų k., Kučiūnų pšt., 67371 Lazdijų r. sav. , tel.nr.: (8 318) 43 441, faksas: (8 318) 43 441, el. paštas: kuciunai@lazdijugimnazija.lt, interneto svetainė: http://lazdijugimnazija.lt/)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 Priešmokyklinio ugdymo grupė (3-6 metų amžiaus vaikai, vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos) 2021-2022 m. m. 8 0

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

(Metelių g. 7, 67227 Seirijai, Lazdijų r. sav. , tel.nr.: (8 318) 58 268, faksas: (8 318) 58 268, el. paštas: info@seirijugimnazija.lt, interneto svetainė: www.gimnazija.seirijai.lm.lt )

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 Priešmokyklinio ugdymo grupė 2021-2022 m. m. 10 0

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

(Ežerėlio g. 17, Seirijai, Lazdijų r. sav. , tel.nr.: (8-318) 58 343 , faksas: , el. paštas: info@seirijugimnazija.lt, interneto svetainė: www.gimnazija.seirijai.lm.lt )

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 Grybukų grupė ( nuo 2 iki 3 metų amžiaus) 2021-2022 m. m. 1 0
2 Pelėdžiukų grupė (nuo 3 iki 5 metų amžiaus) 2021-2022 m. m. 1 0

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

(Lazdijų g. 4, 67422 Šeštokai, Lazdijų r. sav. , tel.nr.: (8 318) 47 218 , faksas: , el. paštas: info@sestokumokykla.lt, interneto svetainė: www.sestokai.lazdijai.lm.lt)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 Ikimokyklinio ugdymo grupė (vaikai nuo 3 m. amžiaus) 2021-2022 m. m. 1 0
2 Priešmokyklinio ugdymo grupė 2021-2022 m. m. 9 0

Lazdijų r. Šventežerio mokykla

(Dusios g.1, Šventežerio mst., Šventežerio sen. 67203 Lazdijų r. sav. , tel.nr.: (8 318) 44 745, faksas: , el. paštas: info@sventezeriomokykla.lt, interneto svetainė: www.sventezeriomokykla.lt)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 Priešmokyklinio ugdymo grupė (3-6 metų amžiaus vaikai, vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos) 2021-2022 m. m. 3 0

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

(Ateities g.1, 67339 Veisiejai, Lazdijų r. sav. , tel.nr.: (8 318) 56 674 , faksas: , el. paštas: info@veisiejugimnazija.lt, interneto svetainė: www.veisiejai.lm.lt/)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 1 grupė (1-2 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 0 0
2 2 grupė (2-3 metų amžiaus vaikai) 2021-2022 m. m. 3 0
3 3 grupė (3-4 metų amžiaus) 2021-2022 m. m. 8 0
4 4 grupė (4 - 5 metų amžiaus vaikų grupė) 2021-2022 m. m. 0 0
5 I priešmokyklinio ugdymo grupė 2021-2022 m. m. 1 0
6 II priešmokyklinio ugdymo grupė (5-6 metų amžiaus vaikai, vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos) 2021-2022 m. m. 1 0

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinio ugdymo skyrius

(Taikos g. 11, Kapčiamiestis, 67313 Lazdijų r.sav., tel.nr.: (8 318) 43 148 , faksas: (8 318) 43 189, el. paštas: kapciamiestis@veisiejugimnazija.lt, interneto svetainė: www.veisiejai.lm.lt/)

Nr. Grupės pavadinimas Laisvų vietų skaičius Vaikų laukiančių eilėje skaičius
1 Priešmokyklinio ugdymo grupė (3-6 metų amžiaus vaikai, vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos) 2021-2022 m. m. 10 0